Story of our Master through the memory of Thai Ambassador who met Swamiji at Ananda Kutir เรื่องของพระอาจารย์ใหญ่ของพวกเราชาวโยคะศิวะนันทะ ผ่านบทประพันธ์ของ พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ผู้ซึ่งได้เคยไปหาท่านสวามีศิวะนันทะ ณ อานันทกุฏิที่ฤษีเกษ

เรื่องของพระอาจารย์ใหญ่ของพวกเราชาวโยคะศิวะนันทะ ผ่านบทประพันธ์ของ พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ผู้ซึ่งได้เคยไปหาท่านสวามีศิวะนันทะ ณ อานันทกุฏิที่ฤษีเกษ นักเรียนคอร์สครูโยคะศิวะนันทะ จะเคยได้ฟังบรรยายประวัติของท่านสวามีศิวะนันทะ จากครูผู้สอนโยคะแก่เรา ว่าท่านมีเมตตามาก ช่วยเหลือคนทุกชนชั้น ไม่แบ่งแยก และสอนให้คนเราเผื่อแผ่ความรักต่อกันโดยไม่แบ่งแยกศาสนา ให้รักเท่าเทียมกันหมด ท่านเป็นนักบวชที่เป็น Saint หรือนักบุญในภาษาอังกฤษ ที่ตระหนักรู้ในตัวตนหรือ Self Realization ในคัมภีร์พระเวทย์ของศาสนาฮินดู และหากเปรียบเทียบกับพระในศาสนาพุทธก็เปรียบได้ว่าท่านศึกษาพระธรรมและบำเพ็ญเพียรจนสำเร็จอรหันต์แล้ว (รู้แจ้งเห็นจริง หรือ Enlightenment) ท่านเป็นนักบวชที่ดังมากในสมัยนั้นมีคนนับถือศรัทธามาก เปรียบให้คนไทยเห็นภาพน่าจะเหมือนกับหลวงพ่อดังๆ ของเราเช่นท่านพุทธทาส หรือหลวงปู่ชา เพราะสอนแบบสมัยใหม่ ให้คนเข้าใจเข้าถึงพระธรรมได้ง่ายขึ้น ผู้คนห้อมล้อมท่านเหมือนเวลาหาหลวงพ่อคูณ หรือหลวงตามหาบัว คนไทยจะได้นึกภาพออกง่ายขึ้น แต่พวกเราชาวศิษย์โยคะศิวะนันทะ มีใครได้อ่านเรื่องราวของท่านจากบทความของคนไทยท่านหนึ่ง ซึ่งได้มีโอกาสไปพบกับท่านจริงๆ บ้างไหมคะ  เมื่อฉันเดินทางไปอินเดียแรกๆ ก็ได้ซื้อหนังสือเล่มหนึ่งมากะว่าจะอ่านแต่ก็ไม่ได้อ่าน ซื้อตั้งแต่กรกฎาคมปี 2546 (พอขนของย้ายบ้านปีนี้ ได้เจอเรื่องเดียวกันแต่เป็นเล่มเก่าพิมพ์เมื่อปี 2532 เป็นหนังสือเก่าๆ ไม่เคยเปิดอ่านเหมือนกัน) ฉบับหลังเป็นฉบับที่พิมพ์เมื่อปี 2544 เป็นบทประพันธ์เชิงบันทึกที่น่าอ่านมาก ผ่านการตีพิมพ์หลายครั้ง แต่ดิฉันว่าไม่ตกยุคตกสมัยเลย วัฒนธรรมและบ้านเมืองในอินเดีย หลายอย่างContinue reading “Story of our Master through the memory of Thai Ambassador who met Swamiji at Ananda Kutir เรื่องของพระอาจารย์ใหญ่ของพวกเราชาวโยคะศิวะนันทะ ผ่านบทประพันธ์ของ พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ผู้ซึ่งได้เคยไปหาท่านสวามีศิวะนันทะ ณ อานันทกุฏิที่ฤษีเกษ”