Be merely an instrument.

Be merely an instrument.
– Bhagavad Gita

เราเป็นเพียงเครื่องมือในหัตถ์ของพระเจ้า

ในการสอนโยคะ ครูบอกให้เราเป็นเพียง “ร่างทรง” ให้กูรูเบื้องบนสอนผ่านเราออกไป คลาสเราก็จะมีพลังครู ผู้ฝึกก็จะได้พลังดีๆ กลับไป

ในการฝึกโยคะ เราก็เป็นเพียงเครื่องมือของกูรูเบื้องบน ฝึกอย่างผ่อนคลาย ไม่กดดันตัวเอง ฝึกแล้วใจสงบผ่อนคลาย ทำอาสนะต่างๆ ได้อย่างเบาสบาย ได้ประโยชน์จากการฝึกโยคะ

จากภควัตคีตา อรชุนตอนแรกท้อใจ ไม่อยากทำหน้าที่รบฆ่าฟันศัตรูซึ่งคือญาติพี่น้องเพื่อน ปู่ ครูอาจารย์ อันเป็นที่รัก ที่โดนชักจูงไปช่วยฝ่ายตรงข้าม
แต่พระกฤษณะได้พร่ำสอน ให้อรชุนรู้จัก “หน้าที่และทำตามหน้าที่ของตน”
อรชุน จงรบเถิด ทุกอย่างเรา (พระเจ้า) ได้กำหนดไว้แล้ว เพราะฝ่ายอธรรมะต้องถูกทำลายล้าง สงครามต้องเกิดขึ้น จงทำตัวเป็นเพียงเครื่องมือในหัตถ์ของพระเจ้าเท่านั้น
จนในที่สุด อรชุนจึงออกรบ และชนะในที่สุด

ในภควัตคีตา สอนให้รู้หน้าที่ (Dharma) และทำตามหน้าที่อย่างมีคุณธรรม ไม่แฝงความต้องการประโยชน์ตอบแทน (Selfless service หรือ Karma Yoga)  ทุกอย่างได้ถูกกำหนดไว้แล้ว บุญหรือบาปจากการกระทำ สวรรค์เป็นผู้ตัดสิน

#bhagavadgita #begooddogood #sivanandayoga #karmayoga

%d bloggers like this: