มิถุนายนนี้เปิดสอนตามแล้วค่า

Sivananda Yoga Open Class จันทร์ – ศุกร์ gentle class 17.00 น. Intermediate class 18.15 น. นอกเวลานี้ และเสาร์ อาทิตย์ เปิดสอนสำหรับผู้เริ่มต้นฝึกโยคะ และสอนไพรเวทเพื่อสุขภาพ กรุณาติดต่อสอบถาม 0891777149 17.00

Watch “Yoga Vacation : โยคะรีทรีท” on YouTube

Yoga Vacation at Phu Chaisai Resort, Chiang Rai Thailand การได้เบรคตัวเองออกจากกิจวัตรประจำวันเดิมๆ มาพักผ่อนและเริ่มหัดฝึกโยคะ ในรูปแบบของอาศรมศิวะนันทะเวทานตะสากล เป็นการได้ผ่อนคลายและดีทอกซ์ทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ กิจกรรมมีทั้งฝึกโยคะ ปราณายามะ สมาธิ สวดมันตรา เดินภาวนาตอนเช้า รับประทานมังสวิรัติ พักผ่อนตามอัธยาศัย เพียง 3 คืน คุณจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงอินเดีย กิจกรรมมีระหว่าง30 กันยายน ถึง 24 ตุลาคม ที่โรงแรมภูใจใส จังหวัดเชียงราย สนใจดูรายละเอียดได้ใน Event ของเพจ หรือ ติดต่อสอบถามคุณทัศนีย์ ที่ 089 936 3303 หรือ e-mail : trpti@sivananda.org