ปราณายามะ Breath for life force

สวามีศิวะนันทะสอนว่า ให้เราฝึกปราณควบคู่กับการฝึกอาสนะเลย โดยไม่ต้องรอให้เราฝึกอาสนะจนเก่งก่อน เพราะการฝึกปราณช่วยเสริมให้การฝึกโยคะเราดีขึ้น มั่นคงขึ้น ทำอาสนะได้ดีขึ้น

จากหนังสือ Science of Prananayama โดยสวามีศิวะนันทะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: