5-7 สิงหาคม 2565

นำฝึกปราณ ที่เชียงใหม่ บรรยากาศดีมากๆ

สอนภควัตคีตา ปรัชญาซึ่งเชื่อมโยงกับโยคะ ได้แก่ กรรมโยคะ ภัคติโยคะและชญานโยคะ ซึ่งแท้จริงแล้วแก่นของเรื่องมาจากคำสอนในเวทานตะ

และได้ฝึกอนุสราโยคะจากครูบอม แห่งสถิระโยคะเชียงใหม่ พาเข้าสู่อาสนะที่ปรกติไม่เคยฝึกสำหรับสายศิวะนันทะ ขอบคุณครูบอมค่า

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: