5-7 สิงหาคม 2022 ภควัตคีตา จากปรัชญาสู่การฝึกอาสนะ

Yoga is the journey of the self through the self to the Self.

  • แอ๊มสะสมความรู้จากการเป็นครูแปลในคลาสครูโยคะศิวะนันทะสากล มา 7 ปี รวม 7 คอร์ส
  • และปฏิบัติกรรมโยคะ ภัคติโยคะ ชญานโยคะมาตลอด
  • ความเชื่อมโยงของปรัชญาโยคะในภควัตคีตา นอกจากช่วยในการฝึกอาสนะแล้ว ยังช่วยยกระดับจิต ช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของเราด้วย

ในรีทรีทนี้ นอกจากเรียนปรัชญาแล้ว ครูแอ๊มจะพาฝึกปราณทุกเช้า แล้วครูบอม Bombay Anusara inspired จะพาคุณฝึกอาสนะ จากปรัชญามาสู่การฝึก ด้วยหลักการและหัวใจของการฝึกในAnusara style ♥️ principles ที่ใช้ได้จริงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ฝึก หรือเป็นครู เหมือน ปรัชญาที่ดีจะนำมาใช้ได้จริงและทันสมัยอยู่เสมอ

🍀สามคลาส 15 ชม กับการฝึกอาสนะ กับบอม
Foundation for open to Grace 🙏🏻

🧘🏼‍♀️สามคลาส กับ การฝึกปราณขั้นพื้นฐานเพื่อการนำไปใช้ จากครูแอ้ม🧘🏼‍♀️

🙏🏻12 ชม กับ ปรัชญา เรื่องเล่า จากภควคีตา
(กรรมโยคะ ภัคติโยคะ ชญานโยคะ)

😊มาฝึก มาเข้าใจ เพื่อนำไปใช้ด้วยกัน ♥️
9,999 บาท สามคืนสี่วัน ที่บ้านด้วงบนยอดดอย เชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดได้ที่ครูบอม 062 995 9142

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: