มิถุนายนนี้เปิดสอนตามแล้วค่า

Sivananda Yoga Open Class

จันทร์ – ศุกร์ gentle class 17.00 น.

Intermediate class 18.15 น.

นอกเวลานี้ และเสาร์ อาทิตย์ เปิดสอนสำหรับผู้เริ่มต้นฝึกโยคะ และสอนไพรเวทเพื่อสุขภาพ กรุณาติดต่อสอบถาม 0891777149

17.00

Published by ammpitchaya

Teacher/Owner of Prajñā Yoga Shala Certified Sivananda Yoga Achraya from Sivananda Yoga Vedanta Ashram India.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: