มิถุนายนนี้เปิดสอนตามแล้วค่า

Sivananda Yoga Open Class จันทร์ – ศุกร์ gentle class 17.00 น. Intermediate class 18.15 น. นอกเวลานี้ และเสาร์ อาทิตย์ เปิดสอนสำหรับผู้เริ่มต้นฝึกโยคะ และสอนไพรเวทเพื่อสุขภาพ กรุณาติดต่อสอบถาม 0891777149 17.00