Pranayama Retreat in Chiang Mai

https://www.facebook.com/events/2145694532372986/?ti=as

🕉

องค์ที่ 4 ของปตัญชลีโยคะสูตร คือ ปราณายามะ (การฝึกควบคุมพลังชีพ)

ในคลาสโยคะศิวะนันทะ เราฝึกทั้งปราณและอาสนะ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการฝึกโยคะ

การฝึกอนุมาวิโลมาช่วยชำระล้างนาฑี (ทางเดินของปราณ)
จากประสบการณ์ที่สอนให้นักเรียนฝึกทุกวัน นักเรียนจะกลับมาเล่าให้ฟังว่า
– ร่างกายแข็งแรงขึ้น อากาศเปลี่ยนก็ไม่ป่วย
– ลูกของเธอมาฝึกแล้วกลางคืนนอนไม่กรน (เป็นหืดหอบ)
– ไม่ปวดไมเกรน
– คนที่เป็นความดัน บอกว่าไม่ต้องกินยาแล้ว
– อารมย์สงบ นิ่งขึ้น มีสมาธิ
– สำหรับฉันเอง ช่วงที่ไปเรียนฝึกปราณขั้นสูง ฉันลองทำอาสนะต่างๆ ที่ไม่เคยทำได้ กลับทำอาสนะได้ง่ายนิ่งสบาย.. ไม่ต้องพูดถึงเรื่องร่างกายแข็งแรงขึ้นจากการฝึกในปีแรก.. หลายๆ โรคที่เคยป่วยได้หายไป (ฉันเคยฝึกโยคะแบบที่ไม่มีฝึกปราณมาหลายปี แต่ยังต้องไปหาหมอตลอด) ฮอโมนส์ไม่แปรปรวน

สำหรับคนที่ฝึกโยคะอาสนะอยู่แล้ว แต่ไม่เคยฝึกปราณอย่างจริงจัง ขอเชิญชวนมา ปราณายามะรีทรีทนะคะ😊

Advertisements

Watch “Guiding my students for Scorpion Pose #ศิวะนันทะโยคะ Sivananda yoga” on YouTube

Continue reading “Watch “Guiding my students for Scorpion Pose #ศิวะนันทะโยคะ Sivananda yoga” on YouTube”