Pranayama Retreat in Chiang Mai

https://www.facebook.com/events/2145694532372986/?ti=as 🕉 องค์ที่ 4 ของปตัญชลีโยคะสูตร คือ ปราณายามะ (การฝึกควบคุมพลังชีพ) ในคลาสโยคะศิวะนันทะ เราฝึกทั้งปราณและอาสนะ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการฝึกโยคะ การฝึกอนุมาวิโลมาช่วยชำระล้างนาฑี (ทางเดินของปราณ) จากประสบการณ์ที่สอนให้นักเรียนฝึกทุกวัน นักเรียนจะกลับมาเล่าให้ฟังว่า – ร่างกายแข็งแรงขึ้น อากาศเปลี่ยนก็ไม่ป่วย – ลูกของเธอมาฝึกแล้วกลางคืนนอนไม่กรน (เป็นหืดหอบ) – ไม่ปวดไมเกรน – คนที่เป็นความดัน บอกว่าไม่ต้องกินยาแล้ว – อารมย์สงบ นิ่งขึ้น มีสมาธิ – สำหรับฉันเอง ช่วงที่ไปเรียนฝึกปราณขั้นสูง ฉันลองทำอาสนะต่างๆ ที่ไม่เคยทำได้ กลับทำอาสนะได้ง่ายนิ่งสบาย.. ไม่ต้องพูดถึงเรื่องร่างกายแข็งแรงขึ้นจากการฝึกในปีแรก.. หลายๆ โรคที่เคยป่วยได้หายไป (ฉันเคยฝึกโยคะแบบที่ไม่มีฝึกปราณมาหลายปี แต่ยังต้องไปหาหมอตลอด) ฮอโมนส์ไม่แปรปรวน สำหรับคนที่ฝึกโยคะอาสนะอยู่แล้ว แต่ไม่เคยฝึกปราณอย่างจริงจัง ขอเชิญชวนมา ปราณายามะรีทรีทนะคะ😊

Watch “Guiding my students for Scorpion Pose #ศิวะนันทะโยคะ Sivananda yoga” on YouTube