Love and Devotion

Puja • Bhakti Yoga
.
Give a flower with your heart full of love and devotion.
.
การบูชาด้วยความรัก ความภักดี ความศรัทธา อย่างจริงใจ มีเพียงดอกไม้ดอกเดียวกับหัวใจก็ถวายได้..ครูสอน
.
เมื่อตอนฉันทำงานอาสาเป็นกรรมโยคีที่ศูนย์ศิวะนันทะโยคะเวทานตะที่กรุงเทพ เราจะทำพิธีสวดมนต์บูชาทุกเช้าค่ำ ครูแขกจะให้ซื้อดอกไม้มาจัดถวายพระทุกวัน 🌸🌺
ฉันสงสัยว่าเราไม่ต้องถวายดอกแดง หรือพวงมาลัยยาวๆ เหมือนที่ตามศาลเจ้าเขียนป้ายบอกหรือว่าเทพชอบดอกนั้นดอกนี้…
(ที่จริงตอนไปวัดที่อินเดียก็ไม่เห็นเขากำหนดเหมือนที่กรุงเทพ 🤔)
.
ครูจึงบอกถึงธรรมเนียมการบูชาตามนั้น..
#bhakti #bhaktiyoga #puja #ganesha #energy #ttc #yttc #sivanandayoga #devotion #love #flower

Advertisements