Love and Devotion

Puja • Bhakti Yoga . Give a flower with your heart full of love and devotion. . การบูชาด้วยความรัก ความภักดี ความศรัทธา อย่างจริงใจ มีเพียงดอกไม้ดอกเดียวกับหัวใจก็ถวายได้..ครูสอน . เมื่อตอนฉันทำงานอาสาเป็นกรรมโยคีที่ศูนย์ศิวะนันทะโยคะเวทานตะที่กรุงเทพ เราจะทำพิธีสวดมนต์บูชาทุกเช้าค่ำ ครูแขกจะให้ซื้อดอกไม้มาจัดถวายพระทุกวัน 🌸🌺 ฉันสงสัยว่าเราไม่ต้องถวายดอกแดง หรือพวงมาลัยยาวๆ เหมือนที่ตามศาลเจ้าเขียนป้ายบอกหรือว่าเทพชอบดอกนั้นดอกนี้… (ที่จริงตอนไปวัดที่อินเดียก็ไม่เห็นเขากำหนดเหมือนที่กรุงเทพ 🤔) . ครูจึงบอกถึงธรรมเนียมการบูชาตามนั้น.. #bhakti #bhaktiyoga #puja #ganesha #energy #ttc #yttc #sivanandayoga #devotion #love #flower