ต้องการเรียนครูโยคะ หรือต้องการรีทรีทกายใจ

https://www.facebook.com/events/187144818540873/?ti=as

โอกาสพิเศษสำหรับนักเรียนไทยเท่านั้น
Course fee สำหรับต่างชาติ USD 2,600 (90,500 บาท) สำหรับนักเรียนไทยพิเศษในราคา 73,000 บาท
*พิเศษยิ่งขึ้นในปีนี้นักเรียนไทยสามารถจ่ายผ่อนได้ 4 งวดดังนี้
งวดที่ 1: 28,000 ภายในสิ้นเดือนมีนาคม งวดที่ 2, 3 และ 4 งวดละ 15,000 ภายในสิ้นเดือนเมษายน มิถุนายนและสิงหาคมตามลำดับ
รายละเอียดดูใน Event หรือสอบถามได้ที่
คุณทัศนีย์
email : trpti@sivananda.org
tel: 081 915 6195, 089 936 3303

Advertisements