ต้องการเรียนครูโยคะ หรือต้องการรีทรีทกายใจ

https://www.facebook.com/events/187144818540873/?ti=as โอกาสพิเศษสำหรับนักเรียนไทยเท่านั้น Course fee สำหรับต่างชาติ USD 2,600 (90,500 บาท) สำหรับนักเรียนไทยพิเศษในราคา 73,000 บาท *พิเศษยิ่งขึ้นในปีนี้นักเรียนไทยสามารถจ่ายผ่อนได้ 4 งวดดังนี้ งวดที่ 1: 28,000 ภายในสิ้นเดือนมีนาคม งวดที่ 2, 3 และ 4 งวดละ 15,000 ภายในสิ้นเดือนเมษายน มิถุนายนและสิงหาคมตามลำดับ รายละเอียดดูใน Event หรือสอบถามได้ที่ คุณทัศนีย์ email : trpti@sivananda.org tel: 081 915 6195, 089 936 3303