Prajñā Yoga Shala on Google Maps

https://www.google.com/maps/@19.5511205,99.7441537,17z หนาวนี้ใครมาเที่ยวเชียงราย หรือมีแพลนอยากตั้งใจฝึกโยคะ ปราณายามะ ยาวๆ สักตั้ง ที่ปรัชญาโยคะ และโยคีโฮมสเตย์ สอนโยคะและปราณ โดยครูโยคะที่ผ่านการฝึกจากโรงเรียนที่ติดอันดับ 1 ใน 5 โรงเรียนโยคะที่ดีที่สุดในอินเดีย คือ อาศรมศิวะนันทะเวทานตะ ได้รับใบประกาศที่มีสมาคมโยคะระดับโลกรับรอง คือ RYS 200 และ 300 ชั่วโมง และเป็นผู้ช่วยครูฝึกคลาสอบรมครูโยคะ (TTC)และครูแปลภาษาทั้งในไทยและต่างประเทศ ปีละ 1 เดือนเต็มรวม 6 ครั้ง 6 เดือนแล้วค่ะ