A guest room is available

Now a guest room is available. Minimum 3 night stay.

Practice Pranayama every morning and full yoga class in the evening.

Enjoy bicycle tour around this peacefull small town of Phan District.

Prajñā Yoga Shala on Google Maps

https://www.google.com/maps/@19.5511205,99.7441537,17z

ผู้ช่วยครูฝึกคลาสอาสนะ TTC

หนาวนี้ใครมาเที่ยวเชียงราย หรือมีแพลนอยากตั้งใจฝึกโยคะ ปราณายามะ ยาวๆ สักตั้ง ที่ปรัชญาโยคะ และโยคีโฮมสเตย์ สอนโยคะและปราณ โดยครูโยคะที่ผ่านการฝึกจากโรงเรียนที่ติดอันดับ 1 ใน 5 โรงเรียนโยคะที่ดีที่สุดในอินเดีย คือ อาศรมศิวะนันทะเวทานตะ ได้รับใบประกาศที่มีสมาคมโยคะระดับโลกรับรอง คือ RYS 200 และ 300 ชั่วโมง และเป็นผู้ช่วยครูฝึกคลาสอบรมครูโยคะ (TTC)และครูแปลภาษาทั้งในไทยและต่างประเทศ ปีละ 1 เดือนเต็มรวม 6 ครั้ง 6 เดือนแล้วค่ะ

ผู้ช่วยครูฝึกอาสนะ TTC
คลาสสาธิตศิวะนันทะโยคะเวทานตะที่เชียงใหม่