Sivananda Yoga Class.. Intermediate Class in Chiang Mai

20 สิงหาคมนี้ มาลองประสบการณ์โยคะศิวะนันทะ ในแบบที่สอนกันในอาศรมศิวะนันทะกันนะคะ พบกันที่โยคะมาเนีย เชียงใหม่ค่ะ https://www.facebook.com/events/1722536954711905/?ti=as