อบรมครูโยคะโดยศิวะนันทะ เวทานตะ สากล (TTC 200 hrs.) 30 กันยายน – 28 ตุลาคม 2561

พิมพ์ไทยบนภาพ2.0-1517465964606อบรมครูโยคะ (TTC 200 ชม.) โดยองค์กรศิวะนันทะโยคะ เวทานตะสากล #หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ซึ่งสอนต่อเนื่องกันมากว่า 50 ปี จบแล้วท่านจะได้รับประกาศนียบัตร ที่ #ได้รับการรับรองจาก Yoga Alliance (RYS200)

*รู้จักทีม #ครูผู้สอนระดับตำนาน

ครูพลาหลาด /ผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่ที่แคนาดา ครูอาวุโสที่ #สอนครูโยคะมากว่า 30 ปี และเป็น #ศิษย์ผู้สืบทอดตรงจากสวามีวิษณุเทวานันทะผู้ก่อตั้งสถาบันศิวะนันทะเวทานตะสากล

ครูวีเจย์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เดลลี #ศูนย์โยคะที่มีผู้เข้าเรียนเต็มตลอดปี

ครูซันดีพ ผู้อำนวยการอาศรมฯ กูร์ดู และทีมครูอาวุโสอีกหลายท่านจากอินเดีย ญี่ปุ่น ยุโรปและไทย

ในการเรียนนั้นสำหรับคนไทยไม่ต้องกลัวเรื่องภาษา เรามี #ครูโยคะผู้เชี่ยวชาญการแปลภาษาไทยให้ถูกต้อง  ช่วยงานแปล TTC มาตลอด 7 ปี ซึ่งนอกจากการฝึกโยคะอาสนะ ฝึกลมปราณ และสมาธิแล้ว ท่านจะได้เรียนรู้หลักปรัชญาในคัมภีร์พระเวท (เวทานตะ) ภควัตคีตา อนาโตมี อายุรเวช และการสวดมันตรา
#เปิดประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแบบโยคี ในสภาพแวดล้อมแบบอาศรม เรียนรู้ในระบบกูรูกุลา ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบอินเดียโบราณ ตามแนวทางของ #คุรุเทพสวามีศิวานันทะ ที่รวมเอาโยคะทั้ง 4 ไว้คือ กรรมโยคะ ภักติโยคะ ราชาโยคะ และชญานโยคะ
*ในวันหยุดสัปดาห์ละ 1 วันท่านสามารถ #พักผ่อนตามอัธยาศัยในรีสอร์ทระดับ 5 ดาว หรือท่องเที่ยวสถานที่ Check-in ซึ่งมีอยู่มากมายในเชียงราย
Course fee สำหรับต่างชาติ USD 2,600 (90,500 บาท) สำหรับนักเรียนไทยพิเศษในราคา 73,000 บาท
*พิเศษยิ่งขึ้นในปีนี้นักเรียนไทยสามารถจ่ายผ่อนได้ 4 งวดดังนี้
งวดที่ 1: 28,000 ภายในสิ้นเดือนมีนาคม งวดที่ 2, 3 และ 4 งวดละ 15,000 ภายในสิ้นเดือนเมษายน มิถุนายนและสิงหาคมตามลำดับ
อัตรานี้รวม ที่พักห้องนอนรวม 4 – 9 คน ค่าเรียน ยูนิฟอร์ม 2 ชุด หนังสือคู่มือ อาหารมังสวิรัติวันละ 2 มื้อ
ไม่รวมค่าพาหนะ ค่าเสื่อโยคะ ค่าเดินทาง ค่าทัวร์
*หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัคร หากไม่สะดวกเรียนในครั้งนี้ สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนไปเรียนในคอร์สอื่นแทนได้ครั้งเดียว*
ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่..คุณทัศนีย์
tel: 081 915 6195, 089 936 3303
Advertisements

Prajñā Yoga Shala on Google Maps

https://www.google.com/maps/@19.5511205,99.7441537,17z

ผู้ช่วยครูฝึกคลาสอาสนะ TTC

หนาวนี้ใครมาเที่ยวเชียงราย หรือมีแพลนอยากตั้งใจฝึกโยคะ ปราณายามะ ยาวๆ สักตั้ง ที่ปรัชญาโยคะ และโยคีโฮมสเตย์ สอนโยคะและปราณ โดยครูโยคะที่ผ่านการฝึกจากโรงเรียนที่ติดอันดับ 1 ใน 5 โรงเรียนโยคะที่ดีที่สุดในอินเดีย คือ อาศรมศิวะนันทะเวทานตะ ได้รับใบประกาศที่มีสมาคมโยคะระดับโลกรับรอง คือ RYS 200 และ 300 ชั่วโมง และเป็นผู้ช่วยครูฝึกคลาสอบรมครูโยคะ (TTC)และครูแปลภาษาทั้งในไทยและต่างประเทศ ปีละ 1 เดือนเต็มรวม 6 ครั้ง 6 เดือนแล้วค่ะ

ผู้ช่วยครูฝึกอาสนะ TTC
คลาสสาธิตศิวะนันทะโยคะเวทานตะที่เชียงใหม่

สวามี ศิวานันทะ สรัสวตี | 50 คุรุ – หัวใจตื่นรู้

http://www.newheartawaken.com/guru/44

ขอบคุณองค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE ที่จัดทำประวัติบรมครูของฉัน

พระอาจารย์ที่เป็นผู้ให้ ฉันได้ฝึกโยคะในแบบแผนดั้งเดิม พร้อมทั้งดำเนินวิถีชีวิตแบบโยคี Yogic Lifestyle ตามท่านสอน มีความสุขแบบพอเพียง ฝึกละวางตัวตน ฝึกและสอนโยคะ ปราณายามะ สวดมนตรา นั่งสมาธิ ทานมังสวิรัติ ทำให้สุขภาพฉันดีขึ้นเรื่อยๆ

#ศิวะนันทะโยคะ #sivananayoga #yogainchiangarai #yoga #chiangrai #เชียงรายโยคะ #โยคะในเชียงราย

สวามีศิวานันทะในเสื้อโค้ทให้สวามีวิษณุเทวานันทะสาธิตท่า Scorpion

คลาสสาธิตศิวะนันทะโยคะเวทานตะที่เชียงใหม่

Sivananda Yoga Class.. Intermediate Class in Chiang Mai

20 สิงหาคมนี้ มาลองประสบการณ์โยคะศิวะนันทะ ในแบบที่สอนกันในอาศรมศิวะนันทะกันนะคะ พบกันที่โยคะมาเนีย เชียงใหม่ค่ะ
https://www.facebook.com/events/1722536954711905/?ti=as

ศิวะนันทะคลาส ที่ Yogamania Chiang Mai

FB_IMG_1478255790940

https://www.facebook.com/events/1722536954711905/?ti=as

Sivananda Yoga Class with Amm

20 สิงหาคม นี้ 09.00 – 12.00 มาลองฝึกโยคะในแบบที่สอนในอาศรมศิวะนันทะโยคะเวทานตะ นานาชาติกันนะคะ

จัดที่ Yoga Mania Chiang Mai

ติดต่อจับจองพื้นที่เสื่อ ที่บอม หรือ ที่ yoga maniaโอนเงินเพื่อทำการจอง ที่บัญชี

คุณชุติมณฑน์ จอมดวง ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่ 406-107811-3

สามารถแจ้งสลิปโอนเงินมาได้ที่In box ของyoga mania  หรือ ที่บอมได้เลยนะคะ tel 083-949-6242 ได้เลยคร้า

ราคา 500 บาทต่อท่านค่ะ

หฐโยคะในสไตล์ศิวะนันทะ แท้จริงแล้วตามรูปแบบที่กูรูเทพศิวานันทะได้สอนไว้นั้น ท่านได้สอนศิษย์ในรูปแบบองค์รวม คือ สวดมนตราให้มาก นั่งสมาธิเป็นประจำ รับประทานอาหารมังสวิรัติ ฝึกปราณ ฝึกอาสนะ และผ่อนคลายโดยศพอาสนะ เมื่อปฏิบัติได้ตามข้างต้นนี้อย่างต่อเนื่องทุกวัน ร่างกายและจิตใจจึงจะฟื้นฟูและบำบัดตัวเองได้อย่างดี

สำหรับซีเควนซ์ที่สวามีวิษณุเทวานันทะ ผู้ก่อตั้งองค์กรศิวะนันทะโยคะ เวทานตะ ได้นำอาสนะต่างๆ มาร้อยเรียงเป็นลำดับนั้น มีเหตุผลในการกระตุ้นและเดินพลังกุณฑาลินีหรือพลังปราณให้ไหลเวียนอย่างถูกต้อง เคลื่อนไปตามกระดูกสันหลัง ส่งผลให้ผู้ฝึกสามารถมีฟื้นฟูและบำบัดร่างกายได้ในเวลาอันรวดเร็ว

ดังนั้น การสอนหฐโยคะในสไตล์ศิวะนันทะนั้น จึงต้องคงรูปแบบตามเดิมไว้ตลอดเพื่อไม่ให้พลังปราณไหลเวียนสับสน หรือ สะดุดติดขัด

 

คลาสศิวะนันทะที่จะสอนที่โยคะมาเนีย

ช่วงแรก จะเป็นการแนะนำรูปแบบการฝึก ตั้งแต่ กปาลภาติ อนุมาวิโลมา สุริยนมัสการ และท่าเบสิก 12 ท่า (ประมาณ ครึ่งชั่วโมง)

ช่วงที่สอง เป็นการฝึกแบบ Intermediate Class (2 ชั่วโมง)

ส่วน Advance Class เป็นการค้างท่านาน เพื่อให้ผู้ฝึกเข้าถึงท่าได้มากขึ้น ได้ประโยชน์จากอาสนะสูงสุดและเข้าสู่สมาธิในแต่ละอาสนะ ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าใจ concept หรือไม่เคยฝึก

ช่วงที่สาม ถาม – ตอบ

แล้วพบกันนะคะ

 

Breakfast at Balcony

Good morning 💕💕💕

It’s nice weather this morning. A little cool. A little sunshine.

Light breakfast before heavy brunch. 😄😃😋😜 passion fruit tart, mulberry, strawberry, and Marsala Chai.

อาหารเช้าเบาๆ เช้านี้ ก่อนจะตามด้วย บรันข์หนักๆ ฮ่า ฮ่า ทาร์ตเสาวรส ลูกหม่อน สตอเบอรี่ และที่ขาดไม่ได้ ชามาซาล่า ทาร์ตหมดภายใน 5วิ อร่อยมากกกก

Nomadic Yogi at Prajñā Yoga Shala

Gigid Yogi nomad from Philippines asked to attend the class or teach. However, he has been practicing Ashtanga and Power Yoga, so I asked him to try my class Sivananda and also teach my students his experiences.

The rooms in my Yogi Homestay during these 2 months are fully booked so I advised him to stay at The Old Phanburi Hostel. A dorm room with 6 beds should be fine for him.

We enjoyed the classes. Thank you.
Om Shanti

ช่วงนี้ห้องพักของโยคีโฮมสเตย์ของฉันไม่ว่างเพราะมีเพื่อนครูโยคะศิวะนันทะชาวสเปนมาพัก นางเคยเป็นครูผู้ช่วยคลาสฝึกอาสนะครูโยคะที่อินเดียร่วมกับฉัน และมีน้องจากตรังที่มาพักระยะยาวเพื่อฝึกโยคะและลองใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบโยคี

เมื่อจีจิดโยคีพเนจรชาวฟิลลิปปินส์ ได้อีเมลล์มาขอพักและฝึกหรือสอนด้วย ฉันจึงต้องส่งเขาไปพักที่โฮสเตลชื่อ โอลด์พานบุรีโฮสเตล แล้วตกลงว่าให้เขาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยการเรียนกับฉัน 1 คลาสและสอน 1 คลาส โดยฉันก็ฝึกด้วยแปลด้วย

ฉันดีใจที่โยคีชาวเมืองพานได้มีโอกาสได้ฝึกและเรียนรู้โยคะในแบบอื่นๆบ้าง ซึ่งจีจิดสอนได้ดีทีเดียว แม้สไตล์จะแข็งแกร่งและยากไปสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเล่นในสไตล์อื่นมา แต่การได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ บ้างก็ได้กระตุ้นสมองดีนะคะ

หลังจากที่กะจะอยู่พานแค่คืนเดียว เขาติดใจเมืองเล็กๆ เงียบสงบและธรรมชาติที่สวยงามของเรา เลยอยู่ต่ออีก 2 คืน 55 และแน่นอน ก็มาฝึกกับฉันและสอนอีก 1 คลาส พวกเราทุกคนสนุกและชื่นใจในมิตรภาพที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

โอม สันติ
http://www.thelonerider.com/2016/may/yoga/yoga.shtml

image