Watch “Yoga Vacation : โยคะรีทรีท” on YouTube

Yoga Vacation at Phu Chaisai Resort, Chiang Rai Thailand

การได้เบรคตัวเองออกจากกิจวัตรประจำวันเดิมๆ มาพักผ่อนและเริ่มหัดฝึกโยคะ ในรูปแบบของอาศรมศิวะนันทะเวทานตะสากล
เป็นการได้ผ่อนคลายและดีทอกซ์ทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ
กิจกรรมมีทั้งฝึกโยคะ ปราณายามะ สมาธิ สวดมันตรา เดินภาวนาตอนเช้า รับประทานมังสวิรัติ พักผ่อนตามอัธยาศัย

เพียง 3 คืน คุณจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงอินเดีย

กิจกรรมมีระหว่าง30 กันยายน ถึง 24 ตุลาคม ที่โรงแรมภูใจใส จังหวัดเชียงราย

สนใจดูรายละเอียดได้ใน Event ของเพจ หรือ
ติดต่อสอบถามคุณทัศนีย์ ที่ 089 936 3303 หรือ e-mail : trpti@sivananda.org

Yoga Workshop Secret of Sivananda Sequence and Pranayama for daily practice.

กลับมาอีกครั้งกับ Workshop กึ่ง Practice
🙏🕉

🍀
ค้นพบความลับของการร้อยเรียงอาสนะในศิวะนันทะซีเควนซ์ ซึ่งเชื่อมโยงกับอาสนะ, จักระ และ พลังปราณ ตามแบบแผนของศูนย์ศิวะนันทะสากล😌
12 พฤษภาคมนี้ ที่ Tippy Yoga Chiang Mai
9.00 – 12.00 น.
เพียง คนละ 450 บาท
ติดต่อจองเสื่อที่ Tippy Yoga Chiang Mai โทร 093 584 9756
หรือ ติดต่อ ครูแอ๊มที่ 0891777149
.
#sivananda #yogasivananda #pranayam #workshop #openclass #ศิวะนันทะ #โยคะบำบัด #ปราณ #เชียงใหม่ #chiangmai

Intensive Pranayama

https://www.facebook.com/events/255487855147059/?ti=as

คลาสปราณายามะแบบฝึกจริงให้ได้ผลจริง ไม่ใช่แค่เรียนรู้

พลังปราณไม่ใช่แค่แนวความคิด หรือความเชื่อ การฝึกปราณของโยคีมีควบคู่กับการฝึกอาสนะมาโดยตลอด

ในการฝึกปราณตามตำราโยคะสูตรระบุไว้เลยว่าต้องฝึกกับครูเพราะผลจากการฝึกมีพลังมากกว่าและส่งผลยาวนานกว่าการฝึกอาสนะเพียงอย่างเดียว

จึงเกิดคลาส Intensive Pranayama ขึ้น ในคลาสนี้ ไม่ใช่แค่เรียนรู้ แต่เราจะฝึกจริงโดย ครูแอ๊มประมวณหลักสูตรจากการคลาสครูโยคะ ศิวะนันทะ, แอดวานซ์โยคะ (ซึ่งฝึกปราณขั้นสูง 1 ชั่วโมงทุกวันตลอด 1 เดือน) และคลาสปราณเข้มข้น(คือฝึกปราณเป็นเวลา 3-4 ชม. วันละ 2 รอบ) จากนั้น นำฝึกจริงสอนจริงมาตลอด 6 ปี