มิถุนายนนี้เปิดสอนตามแล้วค่า

Sivananda Yoga Open Class

จันทร์ – ศุกร์ gentle class 17.00 น.

Intermediate class 18.15 น.

นอกเวลานี้ และเสาร์ อาทิตย์ เปิดสอนสำหรับผู้เริ่มต้นฝึกโยคะ และสอนไพรเวทเพื่อสุขภาพ กรุณาติดต่อสอบถาม 0891777149

17.00

Watch “Yoga Vacation : โยคะรีทรีท” on YouTube

Yoga Vacation at Phu Chaisai Resort, Chiang Rai Thailand

การได้เบรคตัวเองออกจากกิจวัตรประจำวันเดิมๆ มาพักผ่อนและเริ่มหัดฝึกโยคะ ในรูปแบบของอาศรมศิวะนันทะเวทานตะสากล
เป็นการได้ผ่อนคลายและดีทอกซ์ทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ
กิจกรรมมีทั้งฝึกโยคะ ปราณายามะ สมาธิ สวดมันตรา เดินภาวนาตอนเช้า รับประทานมังสวิรัติ พักผ่อนตามอัธยาศัย

เพียง 3 คืน คุณจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงอินเดีย

กิจกรรมมีระหว่าง30 กันยายน ถึง 24 ตุลาคม ที่โรงแรมภูใจใส จังหวัดเชียงราย

สนใจดูรายละเอียดได้ใน Event ของเพจ หรือ
ติดต่อสอบถามคุณทัศนีย์ ที่ 089 936 3303 หรือ e-mail : trpti@sivananda.org